RS Dive center

BENC Productions

Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies(aquatic)

Deze opleiding, Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies, of Aquatic Oxygen Provider, is een opleiding bedoeld om mensen te trainen in het herkennen van mogelijke aan water gerelateerde verwondingen en om eerste hulp met zuurstof te verlenen terwijl men op de ambulance wacht.
het doel van deze cursus is om mensen te trainen in de technieken van het gebruik van zuurstof als eerste hulp bij verdenking van een onderdompelingsincident (bijna-verdrinking)

Deze cursus kan gedaan worden na het behalen van BLS provider.

Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries

Deze cursus is bedoeld is om duikers en niet-duikers te trainen om mogelijke duikverwondingen beter te herkennen en zuurstof eerste hulp te verlenen terwijl er deskundige hulp ingeroepen wordt.
Cursusdeelnemers moeten op de hoogte zijn van de tekenen en symptomen van de belangrijkste duikverwondingen, waaronder bijna-verdrinking en decompressieongevallen (arteriƫle gas embolie en decompressieziekte). Cursusdeelnemers moeten laten zien dat ze de DAN Zuurstof set goed weten te gebruiken, kunnen monteren, demonteren en alle onderdelen ervan kunnen gebruiken. Hieronder valt het gebruik van de vraagautomaat / masker, free-flow (zuurstof toedienen tot 25 lpm), non-rebreather masker en mond/neusbeademingsmasker met extra zuurstofinlaat.

Deze cursus kan gedaan worden na het behalen van BLS provider.

Advanced oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries

Deze cursus, Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries, is een gevorderden cursus en geeft extra training aan diegenen die met succes de DAN First Aid for Scuba Diving Injuries cursus hebben afgerond. Hij is bedoeld om Oxygen Providers te trainen in het gebruik van een beademingsautomaat (zoals met de MTV100) en/of de AmbuBallon (BMV).